Czym są ule warszawskie?

 

Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z rozlicznych zdrowotnych właściwości, jakich może nam dostarczyć spożywanie miodu. Jednocześnie miód, zwłaszcza ten naturalny i charakteryzujący się dobrą jakością, jest produktem na tyle drogim, byśmy zastanawiali się nad alternatywnymi rozwiązaniami. Jednym z nich na pewno jest założenie własnej pasieki.

Kilka słów o ulach warszawskich

ul warszawski od producentaOczywiście założenie pasieki wymaga od nas kilku inwestycji, a jedną z nich na pewno będzie zakup uli, które staną się bezpiecznym środowiskiem dla pszczół i pozwolą im na spokojne produkowanie plastrów drogocennego miodu. Jednym z typów uli, które sprawdzą się do naszej pierwszej pasieki i nie sprawią trudności w obsłudze nowicjuszowi, jest ul warszawski od producenta. Charakteryzują się one dużym rozmiarem i odpowiednim ciężarem, które przekładają się na doskonałą stabilność produktu, gwarantując jednocześnie pszczołom bezpieczeństwo i spokój, które wymagane są do wykreowania odpowiednich warunków bytowych tych stworzeń. Wyróżnia się w chwili obecnej dwa typy uli warszawskich: ul warszawski zwykły i ul warszawski poszerzony. Różnią się one między sobą konstrukcją, a przede wszystkim wewnętrzną szerokością, która jest, co oczywiste, większa w przypadku ula poszerzonego. W ulu poszerzonym mieści się nawet 16 wąsko-wysokich ramek gniazdowych, co może okazać się właściwością decydującą o wyborze tego właśnie ula.

Ule warszawskie możemy wzbogacać o dodatkowe wyposażenie w postaci ruchomej przegrody, ścieśniaczy oraz powałkowanych beleczek. Dodatkowe wyposażenie, którym dysponuje dany ul zależy w dużej mierze od typu ula warszawskiego, a także od producenta, od którego decydujemy się go nabyć. Z tego też względu warto zapoznać się z jak najszerszą ofertą.