Hermetyczność opraw świetlnych

W zakładach pracy jedną z najważniejszych kwestii jest odpowiednie natężenie oświetlenia na płaszczyźnie roboczej. Warunki te muszą być zapewnione przez pracodawce a wymagane wartości są wymienione w odrębnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Poprzez zapewnienie wymaganego natężenia światła poprawiane jest bezpieczeństwo oraz komfort osób przebywających w obiekcie.

Oprawy stosowane w przemyśle muszą być hermetyczne

oprawa hermetyczna 24vW zależności od rodzaju wykonywanych pracy wymagana jest wyższa bądź niższa wartość. Największe natężenie światła na płaszczyźnie roboczej wymagane jest w przypadku prac precyzyjnych. W zakładach przemysłowych w celu uzyskania odpowiedniego światła wykorzystywana jest oprawa hermetyczna 24v. Dzięki zastosowaniu hermetycznej obudowy oprawa jest wytrzymała i odporna na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia takie jak woda czy kurz oraz warunki panujące w obiekcie. W zakładach przemysłowych często oprócz dużego zapylenia oraz wilgotności występują inne warunki, które mogą wpływać na pracę urządzeń. W hermetycznych obudowach najczęściej instalowane są halogenowe źródła światła lub diody elektroluminescencyjne. Wynika to z ich dużej skuteczności świetlnej przy jednoczesnym niskim poborze energii elektrycznej z sieci. Zasilanie dwudziestoma czterema woltami jest z kolei bezpieczne dla ludzi, a w pełni pozwala wykorzystać potencjał danego źródła światła.

Dotyczy to w szczególności diod LED, które są zasilane napięciem stałym właśnie o tej wartości. Do zasilania wykorzystywane są specjalne urządzenia, które dostarczają napięcie stałe do opraw. W przypadku halogenów spotykane są również takie, które są zasilane bezpośrednio napięciem sieciowym. Jak widać hermetyczność opraw świetlnych jest jednym z ich parametrów, które wpływają na zakres zastosowań.