Serwisowanie regałów magazynowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa

Regały magazynowe to powszechny widok w nie tylko w halach magazynowych, ale też wszędzie tam, gdzie potrzebne jest składowanie doraźne wyprodukowanych produktów. Ze względu, że na regałach magazynowych spoczywa wiele set kilogramów materiałów, a ich intensywne użytkowanie podczas pracy jest codziennością każdej firmy, priorytetem działań jej kierownictwa i szefostwa, jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa.

Serwis regałów w magazynie czy firmie produkcyjnej

serwis regałów magazynowychAby zapewnić załodze oraz innym ludziom przebywającym na terenie firmy bezpieczne wykonywanie swojej pracy, stosuje się co jakiś czas przegląd i serwis regałów magazynowych. Do zadań ekip wykonujących te prace, należy szereg procesów kontrolnych, które składają się na finalny rezultat. Ekipa serwisująca i kontrolująca regały sprawdza przede wszystkim czy nie doszło do niebezpiecznych uszkodzeń poszczególnych regałów. Pracownicy dbają także o prawidłowe wypionowanie poszczególnych rzędów regałowych. Do procesów kontroli regałów należy także sprawdzenie stanu posadzki w danym magazynie oraz dopilnowanie by obciążenie było zgodne z przepisami. Dzięki pracy ekip serwisowych możliwe jest wyeliminowanie ryzyka wypadków, które mogą skończyć się kalectwem lub nawet śmiercią osób przebywających w danym przedsiębiorstwie. Dlatego profesjonalny pomiar uszkodzeń oraz inne czynności wykonywane są regularnie, a naprawa regałów odbywa się z zastosowaniem nowoczesnych metod.

Dzięki technologii stosowanej przez pracowników serwisujących regały możliwe jest naprawienie uszkodzeń, bez konieczności zdejmowania palet z towarem. Pracownicy serwisowi wykonują swoje zadania według ściśle określonego planu, którego zadaniem jest rozpoznanie uszkodzenia, oraz wyeliminowanie go w sposób szybki i trwały.