Beczki ascenizacyjne w szabowozach

W obecnych czasach mamy dostęp do kanalizacji, która może dostarczać nam wodę w kranów. Inna kanalizacja może bezpośrednio zabierać od nas zanieczyszczenia, zwane też potocznie ściekami. W ten sposób możemy spokojnie korzystać z toalety, myć naczynia, kąpać itp. Brudna woda spływa do kanalizacji, która odprowadza ją do oczyszczalni ścieków lub wywożona jest beczkami.  

Zastępcze szambiarki z beczkami 

beczki ascenizacyjne - producentSkoro może dojść do zapchania kanalizacji, to musu być jakiś plan awaryjny na tego typu okoliczność. My korzystamy z kanalizacji do odprowadzenia ścieków, a one trafiają do takiego dużego szamba, które należy po jakimś czasie opróżnić. Część kanalizacji może bezpośrednio wpływać do oczyszczalni ścieków. Ale te oddalone dość sporo od oczyszczalni muszą te zanieczyszczenia gromadzić w specjalnych, ogromnych szambach. Ale one też kiedyś się wypełnią, co wtedy? Wtedy trzeba przyjechać specjalnym wozem, który te szambo wybierze i przetransportuje do oczyszczalni ścieków. Tym wozem może być szambiarka. Ona posiada specjalne beczki ascenizacyjne – producent, które mają odpowiednie ciśnienie w środku tak by móc pompować do tej beczki zanieczyszczenia oraz potem by je opróżnić do basenu w oczyszczalni ścieków. Na pewno takie wozy już kiedyś widzieliście, a nawet może i dość niedawno, gdyż takie wozy z tymi beczkami jeździły od domu do domu i wybierały zanieczyszczenia z domowych szamb. Teraz trzeba korzystać z kanalizacji, więc takie wozy widzimy dość rzadko. Ale takimi wozami, czy też beczkami nie przewozi się tylko i wyłącznie szamba. Te beczki wykorzystywane są też do przewozu na przykład mleka, oleju, paliwa itp. 

Wykorzystywanie beczek ascenizacyjnych, które posiadają odpowiednie w środku ciśnienie jest powszechne u nas. Może nie często widzimy takie beczki, albo widzimy je, tylko nie wiemy, że akurat tak się nazywają. Beczki te mogą być wykorzystywane do wybierania i transportowania szamba lub innych płynów, które muszą być przewożone pod ciśnieniem. Często też na wsi można zobaczyć takie beczki.