Czy jest potrzebne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jest to dokument, w którym znaleźć można informacje na temat zużycia energii. Nie dotyczy on jednak jedynie energii elektrycznej, a nawet można powiedzieć, że ważniejsza okazuje się cieplna. Kiedy potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Kiedy jest potrzebne świadectwo charakterystyki energetycznej?

świadectwo charakterystyki energetycznej czy potrzebneJak się okazuje, dokument ten potrzebny jest w momencie sprzedaży lub wynajmu budynku. Protokół tego typu zawiera wszystkie informacje o energochłonności obiektu. Przeliczenia są zapisane w kWh/m²rok. Wynik, który zapisany jest w dokumencie, zawiera informacje, ile energii potrzeba do komfortowego mieszkania w danym budynku. Dotyczy to zaopatrzenia w wodę oraz ogrzewanie. Obecne przepisy zwalniają z konieczności posiadania tego dokumentu odnośnie domów, które zostały zbudowane na własny użytek. Oznacza to, że podczas zgłaszania zakończenia budowy domu, nie trzeba świadectwa charakterystyki energetycznej zamawiać. Należy pamiętać jednak, że dokument ten należy sporządzić w momencie, gdy budynek ma zostać sprzedany lub wynajęty. Konieczne okazuje się przechowywanie dokumentu oraz rejestrów wszystkich wydanych świadectw i kontroli ich poprawności przez okres 10 lat. Jak wyrobić świadectwo charakterystyki energetycznej czy potrzebne są dodatkowe dokumenty? Do sporządzenia protokołu uprawnione są osoby wpisane do centralnego rejestru prowadzonego przez ministra do spraw budownictwa. Również do wcześniej wymienionego ministra dokumenty są przekazywane i archiwizowane drogą teleinformatyczną. By wyrobić dokument, konieczne jest, aby być wpisanym do rejestru wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Na podstawie tekstu widać, że świadectwo nie jest wymagane w każdej sytuacji. Bezwzględnie konieczne jest posiadanie go w momencie sprzedaży lub wynajmu domu. Świadectwo charakterystyki energetycznej należy dołączyć do aktu notarialnego.