Modernizacja instalacji z zastosowaniem klimatyzatora

Dzięki zmodernizowaniu koncepcji instalacyjnych mamy dziś możliwość korzystania z rozbudowanych systemów energetycznych, które umożliwiają m. in. sterowanie temperaturą w mieszkaniu. Innowacyjnym rozwiązaniem było przede wszystkim wprowadzenie klimatyzatorów, za pomocą których możemy ustalać optymalną temperaturę zarówno w obrębie domu czy mieszkania, jak również biura czy hal produkcyjnych.

Optymalizacja temperatury w domu z zastosowaniem klimatyzacji

klimatyzacja małopolskaUrządzenia, jakimi są klimatyzatory wykorzystują działanie agregatów prądotwórczych, które celem chłodzenia powietrza wewnątrz pomieszczeń pobierają ciepło z zewnątrz. Trafia ono do sprężarki, przechodząc przez skraplacz gaz chłodzący przeciska się przez zawór rozprężny i trafia do parownika, w którym uwalnia się w postaci gazowej. W ten sposób cyklicznie zachodzi proces ochładzania temperatury wewnątrz pomieszczeń. Istotną kwestią przy wyborze klimatyzatora jest nie tylko jego klasa energetyczna, ale również certyfikat R410a, który jest gwarancją zastosowania w urządzeniu gazów chłodzących, które nie wywierają szkodliwego działania na warstwę ozonową powietrza. Nowoczesne urządzenia chłodzące wyposażone są także w filtry umożliwiające niwelację kurzu oraz nawilżenie powietrza, poprzez co ich działanie nie oddziałuje w sposób negatywny na osoby z alergią. Rozbudowanie domowej instalacji o urządzenia klimatyzacyjne jest energooszczędną inwestycją również w aspekcie ogrzewania. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż klimatyzacja małopolska pozwala na zastosowanie aparatury jako alternatywy dla urządzeń grzewczych szczególnie w obrębie jesieni i wiosny.

Efektywność grzewcza klimatyzacji jest równa od około 2,5 do 5 razy więcej, niż w przypadku tradycyjnych systemów ogrzewania. Przykładowo, klimatyzator zużywając 1kWh energii produkuje około 5kWh ciepła, podczas gdy klasyczne instalacje grzewcze produkują tę samą ilość ciepła, która przypada na zużycie energii cieplnej.