Niezastąpiony przewiert sterowany

Roboty budowlane i inżynieryjne wymagają szczególnej precyzji co jest obecnie możliwe dzięki znakomitym innowacyjnym materiałom i urządzeniom. Bardzo ciekawym przykładem jest nowoczesna metoda układania rurociągów zaczerpnięta z górnictwa naftowego wzbogacona o sterowanie oparte na radiolokacji.

Bezinwazyjne przewierty sterowane

przewierty horyzontalneInnowacyjne przewierty horyzontalne są określane również jako sterowane, poziome i hdd. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość budowy niemal dowolnej linii przesyłowej w sposób bezwykopowy. Unika się w ten sposób dewastacji infrastruktury naziemnej oraz środowiska naturalnego. Od momentu wprowadzenia tego rozwiązania wszelkie rurociągi grawitacyjne, ciśnieniowe oraz linie energetyczne i telekomunikacyjne układa się pod drogami, chodnikami, torami kolejowymi, ciekami wodnymi, terenami rekreacyjnymi bez konieczności wykonywania wykopów. Daje to bardzo duże oszczędności czasu pracy oraz wydatków. Dzięki tej metodzie powstają linie o znacznych długościach i średnicach do 1200 mm. Podstawą bardzo precyzyjnego wykonania przewiertu jest zastosowanie radiolokacji magnetycznej i elektromagnetycznej używanej do sterowania ruchami głowicy wiercącej w gruncie. Pierwszym etapem wykonawczym po zbadaniu gruntu jest tzw. przewiert pilotażowy w kształcie parabolicznym. Jest on następnie poszerzany do ustalonej w projekcie średnicy w etapie rozwiercania. Używa się tu rozwiertaków o różnych średnicach. Wprowadzanie rur lub okablowania obywa się podczas ostatniego rozwiercania. Do głowicy zostają podczepione rury za pośrednictwem krętlika i są wciągane do przewiertu.

Najdłuższy na świecie przewiert horyzontalny powstał pod rzeką Sacramento. Jego długość przekroczyła 1000 metrów, a średnica 1000 mm. W Polsce również powstają przewierty o znacznych długościach czego przykładem jest rurociąg pod martwą Wisłą liczący sobie ponad 500 metrów.