Oświetlenie awaryjne oparte o diody elektroluminescencyjne

 

W przypadku zagrożenia ludzi przebywających w budynku należy przedsięwziąć środki umożliwiające ich bezpieczną ewakuację. Fraza ta jest szczególnie prawdziwa w przypadku zaniku zasilania danego obiektu. W większości budynków o strategicznym znaczeniu znajdują się akumulatory awaryjne lub agregaty prądotwórcze, które w wyniku zaniku napięcia sieciowego umożliwiają dostarczenie energii do kluczowych maszyn znajdujących się w obiekcie, które muszą działać nieprzerwanie.

Oprawy systemu ewakuacyjnego budowane na ledach

systemy oświetlenia awaryjnego LEDDodatkowo energia jest dostarczana do elementów wykonawczych, które mają usprawnić proces ewakuacji ludzi z budynku. Do takich elementów można zaliczyć między innymi systemy oświetlenia awaryjnego LED. Oświetlenie awaryjne oparte o diody LED ma wiele zalet, do których zaliczyć można wysoką niezawodność, wysoką trwałość oraz niski pobór energii. Szczególnie ta ostatnia cecha jest wyjątkowo pożądana wszędzie tam, gdzie zasilanie urządzeń oświetlenia awaryjnego odbywa się przy pomocy baterii lub akumulatora. W takim przypadku im niższy pobór prądu ze źródła zasilania tym dłużej może działać dane urządzenie. Ewakuacja ludzi z zagrożonego budynku wymaga odpowiedniego oznakowania dróg ewakuacyjnych. W tym celu stosowane są właśnie oprawy oświetleniowe LED, które mają wskazać kierunek ewakuacji oraz zapewnić minimalne wymagane natężenie oświetlenia w miejscach kluczowych takich jak na przykład gaśnice. Wszystkie te aspekty są bardzo ważne w przypadku zaistnienia potrzeby przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej. W związku z tym oświetlenie awaryjne LED musi spełniać wiele rygorystycznych warunków oraz wytycznych, które są opisane w normach oraz przepisach krajowych. Element ten musi być niezawodny, w związku z czym należy zawsze kupować systemy oświetlenia awaryjnego LED od sprawdzonych producentów oraz dostawców. Tylko takie elementy mogą zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz odpowiednią niezawodność stosowanych rozwiązań.

Diody LED są obecnie wykorzystywane w wielu sektorach przemysłu oraz innych rozwiązaniach. Ich powszechne wykorzystanie wynika z faktu, że charakteryzują się one bardzo dobrymi parametrami związanymi z emisją światła w stosunku do poboru energii. Innymi słowy są one bardzo energooszczędne co jest niezbędne na wielu płaszczyznach takich jak chociażby zasilanie urządzeń z baterii.