Paszowóz pozwala na zdalne wykarmienie trzody chlewnej

Pokarm, zaraz po wodzie, jest jednym z najbardziej potrzebnych nam elementów do przetrwania. Dostarcza nam bowiem energię, którą zużywamy na potrzeby procesów ruchowych czy poznawczych; mózg do przetwarzania docierających do nas informacji potrzebuje bowiem glukozy.

Duże gospodarstwa rolne potrzebują sprawdzonych rozwiązań

paszowozySformułowanie „praca na roli” uruchamia masę skojarzeń. Pierwsze z nich niewątpliwie podsunie nam obraz wielkich pól uprawnych, na których rolnicy z pomocą sprzętu dokonują wielu interesujących upraw, takich jak zboże, ziemniaki czy rzepak. Ale ich działalność nie sprowadza się jedynie do tego obszaru. Większość mężczyzn wykonujących ten zawód, nieopodal własnego domu posiada obory ze zwierzętami karmionymi przez paszowozy. Czym jest ta tajemniczo brzmiąca konstrukcja? Już śpieszę z wyjaśnieniami. Jest to urządzenie, które ze względu na specyfikę swojej budowy jest w stanie przygotować pokarm dla trzody chlewnej. Za pomocą wirników, możliwe jest dokonanie zmielenia świeżo zebranych z pola nasion czy ziemniaków. Dodatkowo ten pojazd wyposażony jest w kamery i czujniki, wszystkie podłączone pod zdalny komputer. Możliwe zatem staje się takie zaprogramowanie urządzenia, które o określonych godzinach zostanie uruchomione automatycznie i po określonej trasie nakarmi nasze zwierzęta. Rozwiązanie te stosują największe gospodarstwa, posiadające w swoim żywym inwentarzu setki tysięcy zwierząt. Takie karmienie pozwala wykonać proces znacznie szybciej i taniej, bowiem nie ma konieczności zatrudniania pracownika z ograniczeniami fizycznymi.

Rozwiązania mające na celu skrócenie czasu pracy, czy nawet całkowite zastąpienie człowieka w pewnych obszarach gospodarki, zaczęto stosować również na polach uprawnych. Nic zatem dziwnego, skoro tak ogromne tereny muszą, aby wydać obfite plony będące podstawą dochodu – muszą zostać dobrze uprawione.