Podział i kody odpadów

 

Firmy zajmujące się odpadami funkcjonują na podstawie specjalnej numeracji, która umożliwia ich identyfikację. Lista musi być aktualizowana i często poszerzana o kolejne pozycje. Jest to bardzo ważne, bo zapewnia odpowiednią segregację i kontrolę.

Jak firmy dzielą odpady?

kody odpadówIstnieje 20 głównych kategorii odpadów. Pierwsza z nich, oznaczona „01” dotyczy resztek powstałych przy obróbce fizycznej i chemicznej rud, a także innych kopalin. W kolejnej, znaleźć można odpady z sadów, pól, lasów, jak i również rybołówstwa. Kolejne dwie grupy stanowi wszystko to, co powstaje przy przetwórstwie drewna, oraz przemysłu skórzanego i tekstylnego. Kody odpadów związanych z przeróbką ropy naftowej, oraz chemią nieorganiczną i organiczną, oznaczone zostały cyframi od 05 do 07. Z kolei wszystkie pozostałości po pracach malarskich i fotograficznych zajmują dwie kolejne, oddzielne grupy. Ustawodawca uwzględnił procesy termiczne, jak i metalurgiczne, dlatego następne trzy grupy, oznaczone cyframi 10,11 oraz 12 skupiają resztki tychże działań. Do kolejnych trzech grup należy zaliczyć odpady ciekłe, w skład których wchodzą oleje, rozpuszczalniki wraz z opakowaniami (łącznie z odzieżą ochronną). Interesująca jest jest treść kryjąca się pod cyfrą 16, są to albowiem wszystkie, nie ujęte w innych grupach resztki. Z listy można wyczytać między innymi: niebezpieczne elementy lub części składowe zużytych urządzeń, a także te maszyny, które zawierają wolny azbest lub freony. Następne w kolejności są resztki remontowo – budowlane, po nich zaś odpady szpitalne i weterynaryjne. Ostatnie dwie kategorie zajmują szczątki uzyskane z oczyszczalni, oraz zebrane odpady komunalne.

Lista grup jest aktualizowana co rok, zaś pozycje niebezpieczne dla środowiska naturalnego, są na niej oznaczone gwiazdką. Wraz z rozwojem produkcji, powstawać będą nowe odpady, a wraz z nimi nowe kody identyfikacyjne.