Rodzaje wypadków w gospodarstwach rolnych

 

Wypadki podczas prac rolnych zdarzają się niezwykle często, a ich wielość jest opisana w raportach ubezpieczalni zajmujących się wypłatami odszkodowań dla rolników. Wypadki zdarzające się w gospodarstwach rolnych mogą prowadzić do bardzo poważnych uszkodzeń ciała, powodowanych przez różnorakie maszyny pracujące na terenie każdego gospodarstwa. Dotyczą one jednakowo dorosłych, młodzieży pracującej, a nawet dzieci.

Jakie wypadki zdarzają się w gospodarstwach rolnych?

wypadki w gospodarstwieJedną z kategorii zdarzeń, które zdarzają się w gospodarstwach rolnych, są wypadki, które są skutkiem nieprawidłowego obsługiwania maszyn rolniczych. Tego typu wypadki w gospodarstwie są najczęściej zgłaszane do ubezpieczalni, które wypłacają zadośćuczynienia dla osób uczestniczących w zdarzeniu, które poniosły obrażenia ciała. Wypadki, za które możemy otrzymać odszkodowanie, to także wszelkiego rodzaju zdarzenia losowe spowodowane nieoczekiwaną awarią wyposażenia pomieszczeń inwentarskich lub innych miejsc gospodarczych, które są regularnie używane przez rolników. W wyniku awarii wyposażenia mogą przydarzyć się na przykład upadki z wysokości czy złamania kończyn dolnych lub górnych. Towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają wtedy odszkodowania z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, obliczając jego poziom z tabeli, którą dysponują na własny użytek. Do tego rodzaju wypadków zaliczymy także urazy barków, obojczyków czy żeber.

Wypadki rolnicze możemy ograniczyć poprzez stosowanie się do przepisów BHP, które obowiązują na terenie każdego gospodarstwa rolnego oraz prac polowych, wykonywanych samemu lub z pomocnikami. Warto także zadbać o ubezpieczenie, które będzie obejmowało szereg zdarzeń rzutujących na nasze życie lub zdrowie, na które często nie mamy żadnego wpływu.