Zanim zapłacisz – sprawdź czy dług jest przedawniony!

 

Coraz częściej mają miejsce sytuacje, w których firmy windykacyjne ściągają od dłużników przedawnione długi. Problem pojawił się dlatego, iż dłużnicy są kompletnie nieświadomi swoich praw i nie wiedzą o możliwym przedawnieniu. Firmy windykacyjne zarabiają setki tysięcy złotych na zwyczajnej naiwności.

Jak stwierdzić przedawnienie długu?

przedawnienie długuCo do zasady, na mocy przepisów Kodeksu cywilnego, maksymalnym terminem jeśli chodzi o przedawnienie długu jest okres 10 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się w momencie stwierdzenia stanu wymagalności roszczenia. Firmy windykacyjne, wiedząc o przedawnieniu, prowadzą jednak egzekucję. Powstrzymać może je jedynie złożenie przez dłużnika zarzutu przedawnienia, czego najczęściej, z powodu swojej niewiedzy, dłużnicy nie robią. Swoistą luką w prawie jest to, że takie przedawnienie nie może zostać zgłoszone z urzędu. To daje ogromne pole do popisu firmom windykacyjnym, które najczęściej kupują długi na zasadzie cesji, za symboliczną kwotę. Co zatem warto wiedzieć o przedawnieniu? Termin 10 lat dotyczy roszczeń nadanych przez sąd oraz należności wobec ZUS-u z tytułu nieopłaconych składek. 3-letni termin przedawnienia jest związany natomiast z roszczeniami alimentacyjnymi, z tytułu czynszu, pracownika wobec pracodawcy z tytułu zapłaty zaległego wynagrodzenia w oparciu o umowę o pracę, z umowy ubezpieczeniowej, związanymi z zadłużeniem wynikającym z niespłaconej karty kredytowej, umowy pożyczki lub kredytu. Natomiast termin 2 lat dotyczy roszczeń związanych z mandatem za podróż bez ważnego biletu, z umowy sprzedaży, o dzieło, umów o usługi telekomunikacyjne. Wreszcie rok przedawnienia związany jest z roszczeniami wobec przewoźnika.

Warto zatem sprawdzić czy nasze roszczenie nie uległo przedawnieniu. Możemy w ten sposób uchronić się od negatywnych dla nas konsekwencji finansowych.