Medycyna pracy – endokrynolog

Każdy nowo zatrudniony pracownik w firmie na początku swojej kariery otrzymuje skierowanie na badania wstępne. Jest to usługa świadczona przez różne placówki medyczne w ramach umów związanych ze świadczeniem obsługi pracodawców.

Dokładne przebadanie może mieć tylko pozytywne skutki

endokrynologPierwsze badanie przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy jest bardzo ważne – kwalifikuje daną osobę do wykonywania określonych obowiązków. Medycyna pracy to określone pakiety badań, na wstępnych zazwyczaj sprawdzany jest ogólny stan zdrowia. Lekarz przeprowadza wywiad i kieruje na dodatkowe badania np. analitykę krwi, moczu. Jeśli praca ma się odbywać przy monitorze, przeprowadzane jest też podstawowe badanie okulistyczne. Z wynikami wraca się do lekarza, który je analizuje i wydaje orzeczenie o zdolności do wykonywania pracy. Kardiolog może zwrócić uwagę na stan układu krążenia, jego sprawność jest ważna w przypadku pracowników fizycznych. W miastach jak Łódź, prowadzone są rekrutacje na specjalistycznych pracowników np. budowlanych na wysokościach – w czasie badań wstępnych mogą być wymagane dodatkowe orzeczenia od neurologa o braku przeciwwskazań do wykonywania takiej pracy. Czasem wykonywane jest badanie rtg klatki piersiowej, godny polecenia endokrynolog w Łodzi może zlecić badania hormonalne. Jeśli jakiekolwiek wyniki budzą wątpliwości lekarza medycyny pracy, pacjentem zajmuje się na dalszym etapie leczenia specjalista, np. ginekolog. Badania wstępne są ważne przez określoną ilość czasu, terminowo np. na 7 lat, lub powtarzane są rok do roku w zależności od wykonywanych obowiązków.

Niejednokrotnie zdarza się tak, że to podczas badań pracowników wykrywane są wcześnie różnego rodzaju schorzenia i dzięki temu pacjenci wcześniej trafiają do specjalistów. Rodzaj i ilość analiz zależy od specyfiki zawodu.